Z-Wave

För användare som vill bygga ett riktigt kompetent fjärrstyrningssystem

Z-Wave Tekniken

Uppbyggnaden av ett Z-wave-nätverk påminner mycket om ett datornätverk.
Fjärrströmbrytare, fjärrkontroller, detektorer och sensorer fungerar som noder. Även om de kan kommunicera direkt med varandra gör de det normalt via hjärtat i systemet.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.


Z-Wave

All Z-wave-kommunikation sänds trådlöst enligt fasta regler. I teorin gör det att alla Z-wave-produkter fungerar med varandra. På grund av olika frekvensplaner används dock olika och inkompatibla kommunikationsfrekvenser på olika marknader. Det gör att amerikansk Z-wave-utrustning inte kan användas hos oss i Norden. I EU och Norge används 868 MHz för Z-wave-kommunikation, vilket är samma frekvens som används för många trådlösa larmsystem.

Uppbyggnaden av ett Z-wave-nätverk påminner mycket om ett datornätverk. Fjärrströmbrytare, fjärrkontroller, detektorer och sensorer fungerar som noder. Även om de kan kommunicera direkt med varandra gör de det normalt via hjärtat i systemet. Hjärtat kallas controller och är en liten dator som administratören konfigurerar systemet ifrån. Det är också controllern som sköter automatiseringen och får rätt sak att hända vid rätt tillfälle.

Kommunikationen i ett Z-wave-nätverk är dubbelriktad. Det gör att en fjärrström­brytare kan kvittera att skickade kommandon har nått fram. Controllern vet därmed med säkerhet att en fjärrströmbrytare har slagits på eller av. En Z-wave-fjärrström­brytare rapporterar också sin status till controllern. Det gör att controllern får reda på när en fjärrströmbrytare slås på även om användaren gör det utan att involvera någon Z-wave-sändare. Plug-in-fjärrströmbrytare brukar ha en knapp på sig som gör att ­användare kan slå på den tillkopplade apparaten direkt från fjärrströmbrytaren.

Den dubbelriktade kommunikationen kan också användas av Z-wave-tillbehör för att skicka information om exempelvis belastning och temperatur till controllern.

Räckvidd
Räckvidden mellan controllern och en Z-wave-nod är runt 30 meter inomhus (Gen. 4). ­Signalen kan gå genom väggar, men ju fler hinder som finns på vägen desto kortare blir räckvidden. Trots att räckvidden bara är snäppet längre än i 433 MHz-system, kan Z-wave-nätverk täcka betydligt större hus. Detta beror på att Z-wave-nätverk byggs upp i så kallade meshnät. Det innebär att controllern inte behöver tala direkt med noden som den vill nå fram till, utan noderna kan repetera signalen till varandra. Kommandon kan repeteras upp till fyra gånger, vilket gör att den trådlösa signalen både kan ta sig förbi svårgenomträngliga hinder och nå fram på över 100 meters avstånd.

Det är inte alla Z-wave-noder som har stöd för att repetera signalen. Tumregeln är att batteridrivna noder saknar stöd medan nätdrivna noder har stöd.

Systemuppbyggnad
I Z-wave-nätverk finns minst en controller. Den kallas primär controller och är vanligtvis den enda controllern. Om Z-wave-nätverket, trots stöd för repetering, inte täcker hela huset kan flera controller-enheter användas. De extra controller-enheterna kallas då sekundära och kopierar informationen från den primära controllern.

Processen för att lägga till Z-wave-produkter i ett Z-wave-nätverk kallas inkludering. För att inkludera exempelvis en fjärrströmbrytare börjar administratören med att sätta controllern i inkluderingsläge. Sedan trycker han eller hon på en knapp på fjärrströmbrytaren, så att den och controllern hittar varandra (ibland räcker det att fjärrströmbrytaren kopplas in i ett eluttag). Totalt kan upp till 232 produkter ingå i ett Z-wave-nätverk.

När en fjärrströmbrytare eller annan Z-wave-produkt är inkluderad i ett Z-wave-nätverk kan den inte inkluderas i något annat sådant. Det är av den anledningen som ytter­ligare controller-enheter måste konfigureras som sekundära. För att kunna inkludera en redan inkluderad Z-wave-produkt i ett annat Z-wave-nätverk måste produkten först exkluderas. Detta är viktigt ur säkerhetssynpunkt och det är en stor fördel jämfört med 433 MHz-fjärrströmbrytarsystemen. I ett 433 MHz- fjärrströmbrytarsystem kan någon illvillig person avlyssna trafiken som skickas och sedan själv skicka egna kommandon till de involverade komponenterna. I ett modernt Z-wave-nätverk är trafiken krypterad, så att den inte går att avlyssna. En illvillig person kan inte heller skicka egna kommandon till ett Z-wave-nätverks komponenter, i och med att de enbart kan styras av något som befinner sig i samma Z-wave-nätverk.

PH Security